JESTEŚ NAPRAWDĘ ŚMIESZNY

15 czerwca 2004

Jesteś naprawdę śmieszny. Nie zawsze. Ale często, może nawet częściej niż przypuszczasz.

Połowa sukcesu to umiejętność śmiania się z siebie samego. Prawie jak u Gombrowicza: „…utwór ten doradza wam, abyście wybuchem śmiechu wykpili wszelkie najbardziej dramatyczne wasze antynomie: jeśli potraficie śmiać się z siebie, bawić i cieszyć się sobą, choćbyście znajdowali się w najgorszych opałach, będziecie zbawieni” (nie wypada bym podawał w jakim to utworze, prawda?).

Co do koncepcji zbawienia, to może nie jest ona kompletna u Gombrowicza, ale warto się podśmiewywać z siebie. Daje to zbawienny dystans wobec pysznego „ja”, które – najczęściej niesłusznie – domaga się rozstrzygającej pozycji w stosunku do całego świata i wszystkich ludzi. To blokuje dostęp do uczenia się czegokolwiek od życia i innych ludzi, bo przecież pyszne „ja” i tak wszystko wie najlepiej.

Znajdź 10 powodów, sytuacji i zachowań, dla których potrafisz śmiać się z siebie. Zrób to teraz. Im łatwiej ci pójdzie, tym jesteś zdrowszy. Dalej, podziel się tymi powodami do śmiechu z innymi.

Jakie osiągniesz efekty? Lepiej pojmiesz sens życia. Inni będą cię bardziej lubić. Rozweselisz ponury zwykle tłumek. I najważniejsze – zyskasz bezcenną łaskę upodobania u samego Pana Boga! Znajdziesz te 10 powodów?

Itinerarium , , , , ,

Comments are closed.