SZANSA W KOBIETACH

Jestem zupełnie pewien, że w programie Cywilizacji Miłości, w jej urzeczywistnianiu, aplikowaniu w codzienność, niezastąpioną rolę odgrywają kobiety i dziewczęta. Oczywiście, jeżeli uwierzą, że jest to ich szczególna misja dla świata – nieść miłość. Kiedy to napisałem, zacząłem szukać wsparcia w myśli wielkiego propagatora Cywilizacji Miłości, Jana Pawła II:
Istotą “cywilizacji miłości” jest radykalna afirmacja wartości życia i miłości. W obydwu tych dziedzinach kobiety są szczególnie kompetentne i uprzywilejowane. Choć nie tylko na nich spoczywa obowiązek obrony istotnej wartości życia, spełniają one w tej dziedzinie jedyne w swoim rodzaju zadanie ze względu na ścisłą więź, jaka łączy je z tajemnicą przekazywania życia. Natomiast gdy mowa o miłości, kobiety potrafią wnieść w każdą dziedzinę życia, w tym także w procesy podejmowania najbardziej odpowiedzialnych decyzji, istotny element kobiecego geniuszu, jakim jest obiektywność osądu połączona ze zdolnością rozumienia głębokich uwarunkowań każdej relacji międzyludzkiej.

Itinerarium , , , , , , ,

Comments are closed.